Вещно и облигационно право

  • Процесуално представителство по вещноправни и облигациоони отношения.
  • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на движимо и недвижимо имущество.
  • Правни съвети относно събиране на необходимите документи за успешно приключване на сделка и съдействие при провеждането на преговори.
  • Изготвяне и/или преглеждане на документи необходими при придобиване на недвижим имот или вещни права върху имот.
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи.

За нас

Адвокатска кантора Коемджиева стартира практиката си  в началото на 2005 г., във време на динамично развитие на правото и нови предизвикателства пред страната ни във всички сфери на икономическия и социален живот. Период в който страната ни трябва да се справи с натиска на конкуренцията на един свободен пазар и необходимостта от хармонизиране на българското законодателство със законодателството на ЕС, със спазване на човешките права и правата на малцинствата. Всичко това в очакване на приемането на България за пълноправен член на ЕС от 01.01.2007 г.

Страници