Административно право

Административно право - адвокат Коемджиева, гр. Благоевград
  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи
  • Обжалване на наказателни постановления на различни органи
  • Обжалване на административни актове
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени за нарушения по закон за движенията по пътищата, закон за министерство на вътрешните работи, закон за митниците, закон за здравето и др.
  • Оказване на правно съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред
  • Процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление