Aбонаментно правно обслужване

Aбонаментно правно обслужване - адвокат Коемджиева, гр. Благоевград

Адвокатска кантора Коемджиева предлага абонаментно правно обслужване на юридически лица, базирани в гр. Благоевград и Благоевградска област, които не разполагат с достатъчен обем правна дейност.

Задълбочено се запознаваме със спецификата на конкретната търговска дейност, която извършвате и нормативната уредба, която я регламентира.

Предимството е, че можем незабавно да реагираме за разрешаване на даден казус и предоставяме постоянна юридическа помощ и възможност за отзоваване при необходимост.

Услугата Ви пести време и е значително по-евтина от индивидуална и еднократна консултация с адвокат.

Месечната абонаментна такса е по-ниска от заплатата и осигуровките на назначен юрист на трудов договор или от нает адвокат за еднократна правна услуга по конкретен казус.

Месечното абонаментно обслужване дава спокойствие, като дава възможност да се концентрирате върху развитието на Вашия бизнес.

Предимствата на абонаментното правно обслужване е, че намалява разходите на фирмата.