Наследствено право

Адвокатска кантора Коемджиева предлага услуги в сферата на наследственото право:

  • Устни или писмени правни консултации и становища.
  • Наследяване по закон. Отказ от наследство. Делба на наследство. Делбена маса. Дялове.
  • Наследяване по завещание. Изготвяне на проекти на завещания и завети.
  • Възстановяване на запазената  част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение.
  • Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието.
  • Съдействие при приемане или отказ от наследство.
  • Процесуално представителство при съдебна делба и фази на съдебната делба.
  • Изготвяне на договори за доброволна делба.
  • Съдействие при снабдяване с нотариален акт. Изготвяне на проекти за нотариален акт.